NIEUW: De Schotse Redenaar

en 2009:     Noach ...achterna
Encyclopedie
Drieluik: instructie 1e Graad
instructie 2e Graad
De Meester Vrijmetselaar 
Drieluik: 4e - 33e Graad 
Zeven jaar en meer
dichtbundel 
Het Vrije Denken 
kritiek van de maçonnieke rede 
Mystificaties en Maçonnerie  

Fonds Marcel Hofmans

Het Fonds Marcel Hofmans werd opgericht, met als doel maçonnieke initiatieven te steunen of die zelf te nemen. Om dit financieel mogelijk te maken worden boeken voor vrijmetselaars uitgegeven en verkocht.
Het Fonds is een ‘vereniging zonder winstdoel’.

De bestuursleden werken gratis en de auteurs ontvangen geen honoraria.
fmh
Op dit ogenblik prijken 25 hoog kwalitatieve boeken op de fondscatalogus: 14 Nederlandstalige werken, 10 Franse vertalingen en 1 Engelse vertaling. Eén der koninginnestukken is de Encyclopedie van de Blauwe Vrijmetselarij (ook in het Frans verschenen).

De fondscatalogus bestaat dus uit drie soorten boeken:

Maar, … wie was B.·. Marcel Hofmans?


Hij was (1893-1974) atheneumleraar in het Brusselse en werd ingewijd in de schoot van de A .·. L .·. ‘Les Amis Philantropes n° 2’. Hij was één der 12 stichtende leden van de A .·.L .·. Balder (1932). Hiermee werd gehoor gegeven aan de talrijke oproepen van vooral B.·. Maurits Peremans: ‘La nécessité de créer des Loges d’expression flamande’. In het spoor van de vernederlandsing van de Gentse universiteit (1930), bepleitte hij de rekrutering van een Vlaamse vrijzinnige elite ten behoeve van de vrijmetselarij.

Binnen de Werkplaats Balder vervulde B.·. Marcel Hofmans vele functies, waaronder tweemaal die van A.·.M.·., eenmaal vóór en eenmaal na de Tweede Wereldoorlog.

 

 

 

hierboven

de actuele titels

van deze uitgever

bestsellerlijst deze uitgever

Encyclopedie
ALLE instructie boeken: I    -  II    -    III
en..    4 t/m 33 !
het Vrije Denken

 

Bestel via de Webwinkel: hoofd Boeken en daar onder FMH
bestellingen kunnen ook direkt per email aan: FMH@TdV-NL.com
vermeldt dan naast gewenste titels ook a.u.b.
Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.

 

 

winkel

home