gekruiste benen

 

een zoektocht naar het verloren woord

Dit boek is een derde, volledig herziene uitgave. Achterhaalde achtergrondteksten werden geschrapt, terwijl onder meer Bouwstukken van eminente Broeders Redenaar, typerend voor elke graad, werden toegevoegd. Daardoor is het werk rijker en beter gestoffeerd dan tevoren (eerste editie 1997)

 

In -wat inmiddels de serie 'Zoektochten' is gaan heten- behandelt de auteur -Willy Sanders- alle 33 graden van de A.A.S.R. Dit eerste boek behandelt de graden 4 t/m 18.

 

Hoe komt een jonge Meester Vrijmetselaar, actief in zijn Blauwe Symbolische Loge, in een Kapittel (IVde tot en met de XVIIIde graad) van het ‘Soeverein College van de Schotse Ritus voor België’ terecht? Welke invloeden spelen daarbij een rol? Hoe gaat het daar in zijn werk? Deze en nog meer vragen worden door de auteur beantwoord, waarbij hij zijn eigen ervaringen als uitgangspunt neemt.

De Schotse Ritus wordt echter door niet-ingewijden getypeerd als gnostisch van aard. Willy Sanders beschrijft hoe hij, door ervaren Broeders aangespoord, in volle vertrouwen, als vrijdenker de stap naar de Schotse Ritus zette. Hij vertelt hoe hij, door de initiaties in de verschillende graden heen, tot de 18de graad, deze van ‘Prins Rozenkruiser’, vorderde.

Door de andere manier van werken in de ‘rode’ maçonnerie en door de andere sfeer die er heerst, openen zich voor de vrijmetselaar gaandeweg nieuwe perspectieven. Symboliek, maçonnieke en filosofische thema’s, pseudohistorische achtergronden; alles komt aan bod. Via de studie van de ritualen en de gepaste lectuur komt de maçon tot de noodzakelijke verdieping van zijn meesterschap. Het gaat dus duidelijk niet om ‘hogere’ graden, dan wel om een andere manier van arbeiden, die van overzicht tot inzicht leiden.

 

 

297 pagina's - 540 gram
23,5 x 17 x 1,8 cm
rijk geillustreerd 

€ 24,95 
(excl. verzendkosten)

 zoektocht n/h verloren woord - boek 1 
verdere zoektocht n/h woord - boek 2
eindeloze zoektocht n/h ware Mr-schap
fmh          Fonds Marcel Hofmans

 

 

winkel

home