eindeloze zktch

 

eindeloze zoektocht naar het ware meesterschap

In -wat is inmiddels de serie 'Zoektochten' gaan heten- behandelt de auteur -Willy Sanders- alle 33 graden van de A.A.S.R. Dit derde boek behandelt de graden 31 t/m 33, de zgn. Administratieve Graden.

 

In het internationale kader van de Schotse Jurisdicties en Opperraden wordt een uitzonderlijke positie ingenomen door het Soeverein College van de Schotse Ritus (SCSR) voor België. Het uitzonderlijk democratisch karakter van de Jurisdictie wijkt sterk af van de piramidale opbouw van de andere Opperraden en op het filosofische vlak heeft de Jurisdictie alle dogma's afgeschreven en ze legt er geen op.

 

De Hogere Initiërende Raad / Conseil Initiatique Supérieur (CIS/HIR) die, als een van de Basisraden van het SCSR, tevens nationaal georganiseerde werkplaats verantwoordelijk is voor de 31e, 32e en de 33e graad, kijkt op een zeer eigen wijze aan tegen het fenomeen van de zgn. 'Administratieve Graden'.

 

Deze benaming die in bijna alle Opperraden aanduidt dat deze drie graden worden toegekend bij mededeling -dus zonder apart inwijdingsrituaal- en zonder dat de kandidaat bijkomende verplichtingen opgelegd krijgt, wordt binnen de CIS/HIR helemaal anders bekeken.

Inderdaad, ook voor de kandidaten van de 31e, 32e en 33e graad geldt dat moet worden voldaan aan een aantal verplichtingen en dat deze graden evenzeer na inwijdingsceremoniën worden toegekend.

 

Aldus wordt het karakter van de 'Administratieve Graden' helemaal verlaten en vormen deze drie ultieme graden het symbolische en initiatieke sluitstuk van het systeem van de Schotse Ritus. Essentieel voor de CIS/HIR is een gedegen werking in de beide landstalen.

 

De auteur is, als Zeer Uitmuntende Commandeur, jarenlang actief bezig met deze problematiek en bezit terzake een gedegen kennis. Hij geeft op een eigenzinnige, persoonlijke wijze een beeld van de rijke inhouden die wachten om ontdekt en verder uitgediept te worden.

 

 

 

186 pagina's - 325 gram
23,5 x 17 x 1 cm
rijk geillustreerd 

€ 24,95 
(excl. verzendkosten)

 zoektocht n/h verloren woord - boek 1 
verdere zoektocht n/h woord - boek 2
eindeloze zoektocht n/h ware Mr-schap
fmh          Fonds Marcel Hofmans

 

 

winkel

home