berichtformulier

wegnemen wat verdeeld houdt, opzoeken wat verenigt....

of hoe je iets eenvoudigs toch moeilijk kunt maken...

 

De standpunten van de Orden in Nederland blijven verbazen. Het is allemaal zo 'Nederlands', zo lekker ouderwets polariserend. 'Nederland Zuilenland'

Maar gezien in het licht van het bovenstaande en de tijd waarin we leven;

 

.. stel nu dat die ene Orde met al die graden gewoon vrolijk doorgaat met inwijden in de 4e graad met de bevorderingen 5-13 er achter aan en dan tegen de kandidaten zegt;

 

   ‘U meldt zich weer hier voor Uw verdere voortgang door de graden....,
         wanneer u het diploma van die andere Orde in uw bezit heeft...’

 

waarna eventueel 14 maar zeker 15 t/m 17 kunnen volgen en waarna de kandidaat opnieuw de opdracht krijgt ‘elders’ een ander certificaat te veroveren en waarna.. enz. enz.

 

Het effect van deze zonder enige moeite, zonder moeizame gesprekken te verwezenlijken handelswijze zal een ongelooflijke win-win situatie zijn voor alle betrokkenen...

 

Er is geen sprake meer van enige concurrentie, integendeel, ledenwinst voor allen is het gevolg en er is geen enkel punt denkbaar dat leidt tot disharmonie of de vrijmetselarij onwaardige argumenten.

 

En het mooiste hiervan is, dat dit bereikt kan worden zonder onderlinge afspraken, zonder moeizame onderhandelingen, zonder wantrouwen, zonder enige moeite. Die ene Orde moet het alleen maar doen en ophouden met praten. Acta non Verba. Dan zullen ze alom bewonderd worden om hun wijsheid en zullen de andere Orden hen steunen in plaats van er nu gedwongen afstand van te nemen. En dan wordt het in aller belang kandidaten te wijzen op de typische en unieke Nederlandse vervolgpaden. Toch een erfgoed dat wij allen dienen te bewaken.

 

De geschiedenis leert dat angst om kandidaten te krijgen voor die Orde onterecht is en de hier geschetste handelwijze betekent een gebaar van verbroedering naar die andere Orden in plaats van verwijdering doordat ze zich (terecht?)  bedreigd voelen. Ook deze situatie, waarin de Orden hun zelfstandigheid bewaren en lidmaatschappen van één, twee of alle Orden naast elkaar mogelijk zijn, vormt in wezen geen verschil met de huidige situatie.

 

Kortom, waar praten we nog over?

Of gaat het alleen maar om er over te praten?

 

Maar dit alles is ongetwijfeld te eenvoudig....

Want stel je voor dat het zo simpel zou zijn..., het is hier uiteindelijk toch Nederland. Ja?

 

The <canvas> element is not supported by your browser!

 

 

winkel

home