gekruiste benen 
zeven bouwstukken
over de OBdH
belang van ritueel 
reis naar het midden 
queen Anne (1702-1714)
en de vrijmetselarij
 
volle middernacht 
deugd werd niet beloond 
leiddraad I - leerling 
rondom de korenschoof 
Geometrie in de tempel 
het ene het andere e/h overst. 

de Steensplinter

uitgeverij 'De Steensplinter" is in 1995 opgericht door J.A. den Ouden (Gouda) als een uit de hand gelopen hobby daterend uit zijn studietijd en heeft ieder jaar sindsdien met veel liefde 1 of 2 titels gepubliceerd. Niets maçonnieks overigens, maar vooral locale geschiedenis en dichtbundels. Zoals de samen met auteur Cor van Someren opgezette 'Vlist-reeks' over de geschiedenis van de Krimpenerwaard. 

het maçonnieke begon pas in 1999, toen zij van verschillende kanten hierover aangesproken werden:
• door br. Mac Gillavry met een manuscript over gekruiste benen; 
• vanuit een loge in Utrecht voor een bundeling van de door Maarten Zweers opgeleverde bouwstukken;
• vanuit de studiekring Landmerk om een jubileum-uitgave te verzorgen.

 als vignet gebruikt de steensplinter een tekening uit het schetsboek  van de 13e eeuwse architect Villard de Honnecourt.

 'De Steensplinter" dankt haar naam aan het lied dat in de moederloge van Jan den Ouden in Gouda bij de tafelloge gezongen wordt: "laat over de werkbank de woorden flitsen, als de splinters van de ruwe steen".

Want steensplinters ontstaan immers bij het hakken aan de ruwe steen met de bedoeling er een kubieke steen van te maken, die geschikt is voor de bouw van de tempel en daarmee was tegelijkertijd de kubus-reeks geboren. 

 

kubusreeks

Het bouwstuk vormt al 250 jaar een belangrijk onderdeel van de Nederlandse maçonnieke werkwijze. 
In essentie is het een in de loge gehouden inleiding over een door de inleider zelf te kiezen onderwerp, waarbij de volgende criteria gelden: 
• kort en krachtig 
• duidelijke stellingname 
• maçonniek relevant 
• aanleiding geven tot reacties 
• ruimte bieden voor afwijkende meningen

Na de inleiding volgt de samenspraak, waarin de aanwezigen hun gedachten over het onderwerp op tafel leggen. De bedoeling is om aanvullend meerdere invalshoeken te belichten en niet om met de inleider in discussie te gaan, of een oordeel over het door hem gestelde te vellen. De functie van het bouwstuk is immers: 
• de samenspraak op gang te helpen 
• de overige aanwezigen een beeld te geven van wat de inleider bezig houdt 
Het is echter zijn waarheid op zijn reis naar zijn persoonlijke licht(verlichting) en het past niemand om daarover een oordeel te geven. 

Doel van de kubus reeks is door publicatie van dit soort bouwstukken de verdere studie en samenspraak tussen vrijmetselaren - ook buiten logeverband - te stimuleren en een bredere bekendheid te geven aan maçonnieke studies. 
Alle delen zijn rijk geïllustreerd en voorzien van een uitgebreid notenapparaat.  Jaarlijks komen nieuwe delen uit.

 

 

hierboven

de actuele titels

van deze uitgever

 

FONDSLIJST

 

bestsellerlijst deze uitgever

leiddraad 1: leerling
volle middernacht
gekruiste benen

 

Bestel via de Webwinkel: Boeken en daar onder Steensplinter
bestellingen kunnen ook direkt per email aan: Stspl@TdV-NL.com
vermeldt dan naast gewenste titels ook a.u.b.
Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.

 

 

winkel

home