99 vragen

 

99 vragen

vrijmetselarij Wat is dat?         ..99 vragen..       Bert Kruijne

Vrijmetselarij -Wat is dat? - Een antwoord op 99 vragen

Dit boekje is een volledig herziene editie van een eerdere vraagbaak betreffende vrijmetselarij;
het bekende 101 vragen... Deze nieuwe uitgave komt voort uit de -permanente- wens van velen in kort bestek voornamelijk feitelijke informatie te krijgen over de vrijmetselarij.

Daartoe is andermaal gekozen voor een publicatie met vragen en antwoorden. Wie de moeite neemt de antwoorden op die vragen te lezen, zal zeker in staat zijn zich een beeld te vormen van de vrijmetselarij en wat vrijmetselaren bijeen brengt en boeit.

Hoewel getracht wordt zo veel mogelijk facetten te belichten, moet de lezer bedenken dat het opgeroepen beeld nooit volledig kan zijn. Immers, behalve door feitelijke aspecten wordt de vrijmetselarij gekenmerkt door emotionele elementen, die voortvloeien uit de hoogstpersoonlijke beleving van de ritualen en symbolen. Die beleving is niet alleen moeilijk in woorden uit te drukken, maar bovendien van persoon tot persoon soms zeer verschillend.

Vandaar dat deze uitgave niet meer kan zijn dan een hulpmiddel bij het verkennen van het werkterrein van de vrijmetselaar en voor het krijgen van inzicht in de wijze waarop een vrijmetselaar bezig is. Deze uitgave kan als wegwijzer dienen voor degenen, die zich willen oriënteren over de vrijmetselarij in het algemeen of in contact willen komen met een vrijmetselaarsloge ter plaatse of in de regio.

 

56 pagina's 
15 x 21 cm -
ISBN-10: 90-72032-17-9

€  9,95
(excl. verzendkosten)

 
DONATEURS
FAMA FONDSLIJST
FAMA Wenskaarten

 

FAMA heeft in iedere Loge een correspondent bij wie U
nadere informatie kunt verkrijgen en boeken kunt bestellen

FAMA            maçonnieke uitgeverij FAMA

 

 

 

winkel

home